Czym jest Lenire?

Lenire to urządzenie medyczne zmniejszające objawy szumu w uszach. Łączy łagodne impulsy elektryczne kierowane na język ze stymulacją dźwiękową w celu terapii szumów usznych.

Kontroler Lenire

Kontroler służy do sterowania sesją terapeutyczną:
umożliwia włączanie, wyłączenie, a także dostosowanie głośności dźwięku oraz poziomu stymulacji języka. Jest sparowany ze słuchawkami przy pomocy Bluetooth.

Elektroda Tonguetip®

Lenire Tonguetip® to niewielkie urządzenie zaprojektowane w sposób ergonomiczny, aby wygodnie układać się w zamkniętych ustach.
Elektroda Tonguetip® umożliwia łagodną stymulację elektryczną języka, kluczową w neuromodulacji.

Słuchawki bezprzewodowe

Słuchawki bezprzewodowe dostarczają pochodzące z kontrolera odpowiednio dopasowane dźwięki terapeutyczne, w celu aktywacji drogi słuchowej. W zestawie znajduje się również estetyczne i dyskretne etui, które chroni przez zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zrozumienie szumu w uszach

Co najmniej jeden na dziesięciu dorosłych doświadcza szumu w uszach

Zrozumienie szumów usznych

Szumy uszne to percepcja dźwięku, gdy nie ma zewnętrznego źródła. Istnieje wiele możliwych przyczyn i rodzajów szumu w uszach, co utrudnia jego leczenie.

Doświadczenie szumu w uszach

Każdy człowiek odczuwa szumy uszne inaczej. Dla jednego szum może powodować jedynie lekki dyskomfort, podczas gdy dla drugiego ten sam szum może być przyczyną permanentnej bezsenności i wycofania z życia społecznego.

Nowe możliwości terapii

Celem łagodzenia szumów usznych jest przywrócenie pacjentowi normalnego funkcjonowania, stosując terapie dźwiękowe, relaksacyjne, czy poznawczo-behawioralne. Wyjątkową skuteczność przypisuje się nowoczesnej i bezinwazyjnej terapii urządzeniem Lenire®

Jednoznaczne wyniki badań klinicznych

91% uczestników badania, stosujących Lenire zgodnie z zaleceniami, zgłosiło zmniejszenie objawów, utrzymujące się przez 12 miesięcy po zakończeniu terapii.

Niedawne badanie kliniczne wykazało, że 95% uczestników, którzy stosowali Lenire zgodnie z zaleceniami, wykazało poprawę w zakresie odczuwania szumu w uszach (mierzoną na podstawie wyniku THI), ocenianą po 12 tygodniach terapii.

91% przestrzegających zaleceń uczestników zgłosiło redukcję szumów usznych, która utrzymywała się przez 12 miesięcy po zakończeniu terapii. To wyjątkowo istotne dla osób poszukujących długoterminowej ulgi w szumach usznych.

Wyniki badania klinicznego: Średnia redukcja wyniku w kwestionariuszu Handicap Tinnitus z TENT-A2

Co to jest Tinnitus Handicap Inventory (THI)?

Tinnitus Handicap Inventory to kliniczny standard pomiaru wpływu szumów usznych na codzienne życie. Mierzony w skali od 0 do 100. Im wyższy wynik, tym większy wpływ szumu w uszach funkcjoniwanie. Zmniejszenie wyniku THI danej osoby powinno odpowiadać poprawie jakości życia poprzez zmniejszenie szumu w uszach.